Nowenna do Świętego Charbela 19.12.2017

 
 
 

Piąty dzień-19 grudnia

O chwalebny Święty Charbelu, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem duchowego pomagania ludziom.Tysiącom zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: niosłeś pociechę, wypraszałeś uwolnienie od cierpień, chorym zdrowie. Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić w tej nowennie.

Błaganie o dar uzdrowienia

Wielki Święty Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem prześladowców, Choć sam tyle cierpiałeś -dla bliźnich wypraszasz do dziś tyle łask Bożych.

Dzisiaj i ja, zatroskany o swoje siły oraz moich bliskich, proszę  Cię o dar zdrowia….. (wymienić intencję).

Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała…

Św. Charbelu- błagam cię o dar uzdrowienia.

Dodaj komentarz