Nowenna do Świętego Charbela (21.12.2017)

 
 
 

Siódmy dzień-21 grudnia

O chwalebny Święty Charbelu, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem duchowego pomagania ludziom.Tysiącom zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: niosłeś pociechę, wypraszałeś uwolnienie od cierpień, chorym zdrowie. Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić w tej nowennie.

Prośba o łaskę czynienia pokoju w rodzinie i w społeczeństwie

Święty Charbelu, który narażony na przykrości ze strony bliźnich, jakże mi daleko do Twej świętości życia. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz zabiegałeś o zgodę i miłość w swej społeczności zakonnej.

Proszę Cię-dopomagaj mi w walce z grzechem w życiu osobistym oraz bym starał się o budowanie pokoju w rodzinie i moim otoczeniu.

Ojcze nasz…, Zdrowaś …, Chwała …

Święty Charbelu-obdarz mnie darem pokoju.

Dodaj komentarz