Nowy ceremoniarz papieski z Polski (Vatican Service News – 10.02.2018)

 
 
 

Ojciec Święty Franciszek mianował księdza  Krzysztofa Marcjanowicza, z archidiecezji krakowskiej ceremoniarzem papieskim. Nowy ceremoniarz dołączy do grona sześciu ceremoniarzy ( 5 pochodzących z Italii i jednego Słowaka). Nowy polski ceremoniarz urodził się w 1977 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r. Od wielu lat przebywa w Rzymie gdzie studiował i ukończył studia doktorancki, broniąc pracę doktorską w Papieskim Instytucie Liturgicznym.

Dodaj komentarz