Nowy program przygotowania do kapłaństwa w Kościele w Polsce (Vatican Service News – 08.02.2019)

 
 
 

Episkopat Polski przygotowuje program kształcenia kleryków. Nowy program jest odpowiedzią na problemy dzisiejszego Kościoła w tej dziedzinie, na spadek powołań kapłańskich oraz na rosnące potrzeby dostosowywania formacji kapłańskiej do potrzeb dzisiejszego Kościoła.  Program ten jest już ramowo opracowany i był omawiany przez polskich biskupów. Jedną z okoliczności, która wymaga uwzględnienia w opracowywanym dokumencie jest przesuwanie się wieku powołań. Nowością jest także wprowadzanie w Polsce roku propedeutycznego poprzedzającego właściwe nauczanie w seminariach oraz postawienie dużo większego akcentu na roku kończącym, tzw. duszpasterskim . Biskupi podkreślają ,że trzeba na nowo dopasować się do sytuacji, którą mamy, działać adekwatnie do rzeczywistości.

Leave a reply

Your email address will not be published.