Odkryjmy otaczające nas piękno (Vatican Service News- 08.07.2019)

 
 
 

Papież Franciszek zachęca nas byśmy szanując otaczający nas świat dostrzegali w nim piękno naszego Stwórcy. Troska o świat jest jednym z ważniejszych elementów przepowiadania Ojca Świętego Franciszka. Można ją znaleźć niemal każdego tygodnia w ważnych apelach, które kieruje do nas. W tym tygodniu skierował je do młodych ekologów wskazując  na potrzebę uświadamiania sobie, że wszystko, co otrzymujemy jest darem, którym musimy dzielić się z innymi. Niezbędna jest też asceza, aby umieć wyrzec się czegoś dla większego dobra, dla dobra innych.Papież nawiązał do dramatu włoskiego miasta  Amatrice, które przed trzema laty boleśnie doświadczyło trzęsienia ziemi. Franciszek zauważa, że odbudowa miasta wciąż się odwleka bowiem sytuacja na tych terenach dotkniętych kataklizmem pokazuje, że w takich wypadkach to ubodzy są najbardziej poszkodowani. Ojciec Święty odniósł się również do Amazonii. Sytuacja w tym regionie jest paradygmatem tego, co dzieje się na naszej planecie i że będzie to miało konsekwencje dla całego świata. Kościół nie może pozostać obojętny i milczący wobec tej masakry. Z ust Kościoła musi wychodzić wołanie ubogich – dodał Papież. Pamiętajmy  w naszej codzienności by troszczyć się o naszą planetę , by jej nie zaśmiecać i nie niszczyć . Byśmy nie stali się pokoleniem szkodników ale byśmy przekazali następnym pokoleniom ziemię bezpieczną i czystą .

Leave a reply

Your email address will not be published.