Ostatni dzień pielgrzymki Papieża Franciszka do Emiratów (Vatican Service News – 05.02.2019)

 
 
 
Nigdy wcześniej żaden papież nie sprawował Eucharystii na Półwyspie Arabskim. Wzięło w niej udział 180 tys. katolików ze stu krajów świata, a także 4 tys. delegacja muzułmańska. Ojciec Święty przypomniał, że Jezus nie mówi do swych uczniów: będziesz błogosławiony, ale jesteś błogosławiony. Właśnie bycie z Jezusem, słuchanie Jego słowa i życie nim jest pierwszą rzeczywistością życia chrześcijańskiego. Papież wskazał, że nie ukazuje się ono jako lista zewnętrznych nakazów, które należy wypełnić, lub jako złożony zestaw doktryn, które trzeba poznać. „Życie chrześcijańskie to historia wiernej miłości Boga, który nigdy nas nie opuszcza i zawsze pragnie nawiązywać z nami komunię. Oto powód naszej radości, radości, której nie może nam odebrać żadna osoba na świecie, ani żadne okoliczności życia” – mówił Franciszek. Wskazał, że w Jezusowych błogosławieństwach widzimy totalne odwrócenie mentalności świata, według której błogosławieni są bogaci, możni, ci, którym się powodzi i są podziwiani przez tłumy. Natomiast dla Jezusa, przeciwnie, błogosławionymi są ubodzy, łagodni, którzy pozostają sprawiedliwi nawet za cenę sprawiania złego wrażenia, prześladowani.

Leave a reply

Your email address will not be published.