Papież Franciszek u Instytucie Wschodnim (12.10.2017 Vatican Service News)

 
 
 

Ojciec Święty dzisiaj przed południem odwiedził Papieski Instytut Wschodni, który znajduje się obok Bazyliki Santa Maria Maggiore. Udał się tam z okazji 100 rocznicy tej placówki oraz powstania Kongregacji ds Kościołów Wschodnich. Po przywitaniu się z pracownikami Kongregacji, patriarchami i arcybiskupami większymi, spotkał się ze studentami w ogrodzie instytutu, a w auli także z tymi, którzy wspierają go ekonomicznie i ze wspólnotą jezuitów.
O godz. 10.15 papież przewodniczył uroczystej Mszy św. dziękczynnej w Bazylice Santa Maria Maggiore. Ojciec Święty w homilii wspomniał początki powstania Kongregacji ds Kościołów Wschodnich za czasów papieża Benedykta XV, w roku 1917. Był to okres I wojny światowej – wielu braci i sióstr chrześcijan kościołów wschodnich było wówczas prześladowanych i musiało opuszczać swoje kraje.
– Zadajemy sobie wciąż pytanie: dlaczego? To pytanie nieustannie stawiane jest w wielu miejscach Pisma Świętego. Ileż to razy Najświętsza Maria Panna w swojej ziemskiej wędrówce pytała: dlaczego? Lecz w swoim sercu rozważała wszystko w łasce od Boga, która umacniała Jej wiarę i nadzieję – mówił papież Franciszek.
Na zakończenie Eucharystii głos zabrał kard. Leonardo Sandri , prefekt Kongregacji ds Kościołów Wschodnich, który podziękował Ojcu Świętemu w imieniu zebranych. Zapewnił go o bliskości wszystkich, którzy należą do Kościołów Wschodnich – biskupów, patriarchów, wypełniając tym samym prośbę papieża, który po wyborze prosił: chodźcie ze mną, wspierajcie mnie waszą modlitwą.
(oprac. BRS)

 

Dodaj komentarz