Plaga aborcji szerzy się w całej Europie ( Vatican Service News – 13.01.2018)

 
 
 

Przed kilkudziesięciu laty, kiedy Europa otrząsnęła się z traumy II wojny światowej , wprowadzono medyczną regulację urodzin polegającą na możliwości przerwania niechcianej ciąży. Bez względu na ustrój polityczny i gospodarczy ta śmiercionośna moda zaczęła panoszyć się w wielu krajach Europy. W Polsce od lat siedemdziesiątych istnieje ruchu w obronie życia nienarodzonych dzieci, który do dnia dzisiejszego stara się stać na straży prawa do życia każdego dziecka już od chwili jego poczęcia. Mimo to również w Polsce nie maleje ilość zabiegów przerywania ciąży. Wyniki są zatrważające w Europie. Dla przykładu podajemy statystki z Italii, kraju katolickiego. Tylko w  roku 2016 dokonano w Italii prawie  85 tysięcy “zabiegów” przerwania ciąży. Jest to wprawdzie najniższy wskaźnik od 40 lat, to znaczy od czasu, gdy w maju 1978 zalegalizowano w tym kraju tego rodzaju praktyki. A w ciągu tego 40-lecia odnotowano oficjalnie 5 814 635 aborcji, to znaczy prawie sześciu milionom istot odmówiono prawa do życia. Ilu naszym rodakom odmówiły matki prawa do życia w analogicznym czasie ? W Polsce z roku na rok wzrasta ilość legalnych aborcji. w 2013 roku było ich wprawdzie wielokroć mniej niż w Italii (744)  niemniej jednak musimy pamiętać o tzw drugim obiegu w którym dokonuje się wielu nielegalnych aborcji a nie znamy ich danych. Módlmy się za dzieci poczęte by mogły bezpiecznie przyjść na świat. Módlmy się za matki w stanie błogosławionym by nigdy nie pragnęły zabić swych nienarodzonych dzieci.

 

Dodaj komentarz