Powitanie Ojca Świętego Franciszka w Bułgarii (Vatican Service News – 05.05.2019)

 
 
 

W dniu dzisiejszym Ojciec Święty Franciszek rozpoczął kolejną pielgrzymkę apostolską. Tym razem przybywa do Bułgarii i Macedonii. Przed Pałacem Prezydenckim w Sofii odbyła się oficjalna ceremonia powitania papieża Franciszka, który rozpoczął dwudniową pielgrzymkę do Bułgarii. Ojca Świętego przywitał prezydent republiki Rumen Radew. Odegrano hymny watykański i bułgarski. Następnie nastąpiła prezentacja delegacji władz państwowych i watykańskich. Po ceremonii papież z prezydentem udali się na prywatną rozmowę. Po niej Franciszek wpisał się do Księgi Honorowej i wymieniono prezenty. Z Pałacu Prezydenckiego papież udał się na plac Atanasa Burowa, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i z korpusem dyplomatycznym. W dniu dzisiejszym Ojciec Święty odprawi Mszę Święta na placu Kniazia Aleksandra I . Dzisiaj o godzinie 14.00 polskiego czasu.

Leave a reply

Your email address will not be published.