Powitanie pielgrzymów przez księdza Jarka (16.09.2017)

 
 
 

Dzisiaj przed kilku dziesięcioma minutami  ksiądz Jarek powitał na ziemi włoskiej pielgrzymów z Polski.  Radość i wzruszenie to chyba najlepsze i najkrótsze określenie pasujące do tej niezwykłej chwili. Do spotkania doszło w okolicach Padwy . Po przywitaniu ksiądz Jarek przedstawił pielgrzymom z Polski , pielgrzymów ze Słowenii – panią Monikę . Pani Monika prowadzi Dom świętego Charbela w Ljubljanie. Dużą niespodzianką było również pojawienie się znanego w Polsce publicysty i redaktora telewizyjnego pana Tomasza Terlikowskiego. Po powitaniu  pielgrzymi wysłuchali pierwszego świadectwa które wygłosił właśnie redaktor Tomasz Terlikowski. Więcej relacji również filmowych na naszym Portalu.

Leave a reply

Your email address will not be published.