Powrót do Belgii (9.10.2019)

 
 
 

W Arlon ks. Jarosław przewodniczył wczoraj modlitwie, na którą przybyli głównie ci, którzy należą do Domów Modlitwy św. Charbela i mieszkają w pobliżu tego miasta. Uczestniczyły też osoby z innych miejscowości; wśród nich był przyjaciel ks. Jarka – ks. Marcin Padowski, który jest proboszczem w dwóch parafiach koło Ciney. Wczorajsze modlitewne spotkanie rozpoczęło się odmówieniem Różańca św. w różnych językach.

Po modlitwie różańcowej ks. Jarosław wygłosił katechezę, którą na język francuski tłumaczył ks. Marcin.

Leave a reply

Your email address will not be published.