Projekt nowej konstytucji Kurii Rzymskiej (Vatican Service News – 13.06.2018)

 
 
 

Rada Kardynałów , hasłowo nazwana K 9 , przekazała Ojcu Świętemu Franciszkowi projekt Konstytucji Apostolskiej , poświęconej nowej organizacji struktury i pracy Kurii Rzymskiej. Jej roboczy tytuł brzmi : “Praedicate Evangelium” [Głoście Ewangelię]. Kardynałowie przekazując projekt dokumentu oczekują by Ojciec Święty zapoznając się z jego treścią  dokonał uwag, jakie uzna za stosowne, użyteczne i konieczne.

Dodaj komentarz