Rozważanie na Anioł Pański ojca świętego Franciszka (Vatican Service News – 15.01.2017)

 
 
 

Kościół w każdej epoce ma czynić to, co Jan Chrzciciel, wskazywać ludziom Jezusa, mówiąc: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest jedynym Zbawicielem. On jest Panem, pokornym pośród grzeszników. Ale to On. Nie będzie innego, potężnego, który przyjdzie. Nie, to On. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Są to też słowa, które my kapłani powtarzamy codziennie podczas Mszy św., kiedy ukazujemy ludowi chleb i wino, które stały się Ciałem i Krwią Chrystusa. W tym geście liturgicznym wyraża się cała misja Kościoła, który nie głosi siebie samego, lecz Chrystusa. Biada, gdyby Kościół głosił samego siebie, straciłby kompas, nie wiedziałby, gdzie ma iść. Kościół głosi Chrystusa. Nie niesie samego siebie, lecz Chrystusa. Bo tylko On jedyny wybawia swój lud z grzechu, wyzwala go i prowadzi do ziemi prawdziwej wolności” – powiedział Papież.

Leave a reply

Your email address will not be published.