Transmisja z katechezy księdza Jarka-Catechesi di padre Jarek in diretta (13.03.2020)

 
 
 

Transmisja, podczas której ks. Jarek umocnia nas katechezą wieczorną w języku polskim i włoskim, oraz podsumowanie wydarzenia minionego dnia. Na zakończenie – odśpiewanie Apelu Maryjnego i błogosławieństwo relikwiami świętych Jana Pawła i Charbela.

Leave a reply

Your email address will not be published.