U biskupa Grzegorza z Ninu 19.09.2023

 
 
 

Materiał filmowy, który emitujemy dzisiaj miał być dostępny już w
niedzielę, niestety nie było to możliwe z powodów technicznych.
Jak wielu z Was mogło zauważyć, ks. Jarosław zaangażował się mocno
w rozwój naszej katolickiej misji w Chorwacji w miejscowości Ražanac,
oddalonej 20 km od Zadaru.
W niedzielę ks. Jarosław udał się z o. Andrzejem do miejscowości Nin,
odległej o 20 km od naszej misji. W roku 900, aż przez 29 lat, był tam
biskupem Grzegorz z Ninu. W miasteczku zachowana jest katedra z
tamtych czasów, którą można zobaczyć. Była ona pod wezwaniem św.
Krzyża, wybudowano ją w kształcie krzyża. W naszej misji o. Andrzej
pragnie wybudować replikę świątyni, ponieważ w tej z IX wieku nie
zachował się żaden fresk, żaden ołtarz i nie sprawuje się tam liturgii.
Budowa potrwa pewnie wiele lat, gdyż potrzebne są na nią pieniądze.

W ciągu kilku miesięcy ma natomiast powstać drewniana kaplica pod tym
samym tytułem. W świątyni tej będzie również czczony św. Charbel pod
Krzyżem Jezusa. Znajdą się tam także jego relikwie, które zostaną
przywiezione z Libanu.
Ks. Jarek z ks. Andrzejem byli bardzo szczęśliwi, emanowali wielką
radością, ponieważ mogli razem zaśpiewać Ave Maryja w IX-wiecznej
świątyni, a ks. Jarosław wygłosił nawet w języku polskim i włoskim
krótkie kazanie o przebaczeniu, którego wysłuchali także zwiedzający
kościół.
Ucałował również stopę figury biskupa Grzegorza z Ninu podarowaną
miastu 20 września 1931 roku. Autorem rzeźby z brązu jest chorwacki
artysta Ivan Meststrović. Wielu traktuje biskupa Grzegorza jak świętego,
dlatego dotykają jego stopy, modlą się i ponoć otrzymują łaski, podobnie
jak w Rzymie przy posągu św. Piotra. Według legendy dotknięcie dużego
palca lewej stopy figury ma zapewnić zdrowie i szczęście.
Biskup Grzegorz był człowiekiem wielkiej odwagi – uważany jest w
chorwackiej literaturze historycznej z wieku XIX za obrońcę języka i
pisma słowiańskiego. Na synodzie w Splicie w roku 925 i 928 miał
zabiegać o formalne wprowadzenie języka chorwackiego do liturgii
katolickiej, prowadzonej wówczas po łacinie. Biskup Grzegorz
przeciwstawił się kościołowi katolickiemu w Rzymie. Ze względu na to
został w pewnym momencie przeniesiony do Splitu i pozostał bez
diecezji.

Leave a reply

Your email address will not be published.