Włoska lekarka mówi o doświadczeniu pandemii (27.06.2020)

 
 
 

Ci, którzy odwiedzają portal padrejarek.pl zauważyli, że od kilku dni ks. Jarosław sprawuje Eucharystię i modli się wspólnie z ludźmi na terenie Italii. Przed Mszą św. w każdym miejscu oświadcza, że przeszedł do Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce. Pomimo iż został suspendowany w Kościele Rzymskokatolickim, w dniu przejścia do Kościoła Narodowego, Pierwszy Biskup Kościoła – Biskup Ordynariusz Adam Rosiek zniósł suspensę, wydając dekrety, które upoważniają ks. Jarosława do pełnienia posługi kapłańskiej oraz misyjnej. Może to czynić w każdym miejscu po wcześniejszym poinformowaniu wiernych, jeżeli są to wierni Kościoła Rzymskokatolickiego. Jednocześnie ustanowił go proboszczem parafii.
Ks. Jarek prosi więc o wspólną modlitwę i decydowanie w sumieniu, czy w pełni uczestniczyć w Eucharystii. W Italii spotyka się zazwyczaj z bardzo życzliwym przyjęciem. Wczoraj sprawował Mszę św. na północy Włoch, na peryferiach Mediolanu, a wcześniej w innych włoskich miastach. Wielu ludzi pragnie rozmowy, aby ich podnieść na duchu, co ks. Jarek zawsze czynił i czyni nadal z wielką radością. Zwykle rozmowy kończą się łzami bólu, a ksiądz szukającym pociechy mówi: – Chcę być i jestem waszym Cyrenejczykiem. Bo ja też spotkałem Cyrenejczyka w osobie mojego biskupa Adama, dzięki któremu mogę dalej być wśród was…
Zapraszamy do obejrzenia wzruszającej rozmowy, którą ks. Jarosław przeprowadził wczoraj z lekarką -anestezjologiem, dr Anną Moruzzi. Opowiedziała ona o ciężkich chwilach podczas pandemii, o tym co przechodzili podczas jej apogeum lekarze i pielęgniarki. Ks. Jarosław modlił się również w intencji jej syna, który wrócił do zdrowia.

Leave a reply

Your email address will not be published.