Domy Modlitwy św. O. Charbela

domy modlitwy św. Charbela foto 1.

 

Zasady tworzenia domów modlitwy według wskazówek ks. Jarosława Cieleckiego

.

Gospodarze miejsca gdzie będzie odbywać się modlitwa winni przygotować:
· Miejsce modlitwy, czyli stół lub stolik nakryty obrusem
· Krzyż
· Pismo Święte
· Wizerunek św. O.Charbela
· Lampa oliwna
Wizerunek św. O. Charbela, może być wydrukowany z internetu lub namalowany portret, ale wykonany w sposób ładny i trwały czyli wzmocniony ( naklejony na sztywną płytę lub oprawiony w ładne ramy). Mała lampa oliwna.
Dom modlitwy otrzymuje numer po błogosławieństwie ks. Jarosława. Należy pozostawić dokładny adres, numer telefonu oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt email gdyż co jakiś czas będą przekazywane informacje pocztą elektroniczną z Rzymu lub Libanu. Osoba, która otwiera dom modlitwy powinna we własnej grupie znaleźć zaufaną osobę aby w razie choroby osoba ta prowadzi modlitwę. W przypadku choroby zakaźnej, tylko na czas choroby prowadzącej dom modlitwy, modlitwy trwają u tej nowej osoby.
Św. o.Charbel jest również patronem rodzin, jedności rodzin i dlatego fundamentalnymi intencjami modlitwy w domach św. o.Charbela będzie:
modlitwa w intencji miłości i jedności w rodzinach, a także w intencji kapłanów, osób konsekrowanych, o ich wytrwałość, a także obejmujemy szczególną modlitwą te osoby duchowne czy konsekrowane, które porzuciły drogę powołania z różnych powodów.

Osoba, która zakłada Dom Modlitwy staje się przewodnikiem w modlitwie. Ta osoba zapala lampę oliwną, a także czuwa nad organizacją spotkań. Osoba prowadząca modlitwę czyta każdego tygodnia podczas spotkania fragment z Ewangelii. Na modlitwie mogą gromadzić się rodzina lub sąsiedzi, znajomi.
Wybieramy 1 dzień w tygodniu, który odpowiada wszystkim na spotkanie modlitewne. Takie spotkanie modlitewne winno trwać co najmniej 1 godzinę, a nie powinno przekraczać 90 minut.

Grupa powinna liczyć co najmniej  2 osoby.
W Domu Modlitwy św. o.Charbela należy zaopatrzyć się w zeszyt, w którym pisze się datę spotkania, a także prośby, które zostały wysłuchane. Te wysłuchane prośby przekazujemy również na email :
dmcharbela@gmail.com
W dniu uprzednio ogłoszonym i ustalonym członkowie domów św. o.Charbela będą mieć organizowane rekolekcje w Częstochowie dwa razy w roku, by móc tam u tronu Królowej Polski zapalić światło lamp i zawierzyć swoje życie Matce Bożej.

Osobom należącym do Domu Modlitwy św. O. Charbela zaleca się:

 • nosić medalik z Jego poświęconym wizerunkiem;

 • przystępować co najmniej 1 raz w miesiącu do Sakramentu Pokuty;

 • praktykować Pierwsze Piątki i Pierwsze Soboty miesiąca;

 • w miarę możliwości, jak najczęściej uczestniczyć w codziennej Eucharystii;

 • być gotowym i otwartym na pomoc w parafii i osobom potrzebującym.

.

10660309_854405814679840_1503315001378497903_n

.

Przebieg modlitw w Domu Modlitwy św. O. Charbela

według wskazówek ks. Jarosława Cieleckiego:

Rozpoczyna się modlitwą odmawianą lub śpiewaną do Ducha Świętego.
Następnie własnymi słowami uwielbiamy Pana Jezusa za to, że jest pośród nas. „ Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Imię moje tam Ja jestem”…….
Dziękujemy Jezusowi za Jego obecność, uwielbiamy, wychwalamy Go. Uwielbiamy Jezusa za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy za życia, za dobrych ludzi, za wiele spraw naszego życia.
Prośby o przebaczenie naszych grzechów, wybaczenie nam za tych, których my zraniliśmy. Prośmy o to aby zrodziło się przebaczenie w sercach tych, których zraniliśmy. Modlitwa za nieprzyjaciół, nieprzyjaciół Kościoła Świętego. Modlitwa o przebaczenie za akty profanacji Najświętszego Ciała Pana Jezusa.

Modlitwa śpiewem : Panie przebacz nam, Ojcze zapomnij nam……
Różaniec. Prosimy Matkę Bożą o szczególne orędownictwo – 1 część różańca. Różaniec odmawiają wszyscy po kolei wg wskazówek zegara ( po 1 Zdrowaś…)

Zapalenie lampy oliwnej. Modlitwy prośby rozpoczynamy od skierowania prośby do Jezusa o łaski przez wstawiennictwo św. O.Charbela. W ciągu tygodnia spisywanie próśb, intencji własnych i tych, którzy proszą o modlitwę. Odczytać te modlitwy prośby. Intencja za tych, którzy w różny sposób dotknęli różnych form okultyzmu lub są dotknięci jego działaniem.
Litania do św. o.Charbela.
Modlitwa do Ducha św. z prośbą o Słowo : „Panie daj nam Twoje Słowo na dzień dzisiejszy” ( każdy powinien mieć Pismo Święte), każdy otwiera fragment lub osoba prowadząca i odczytywane są głośno i wybierany jeden, który staje się motywem do medytacji przez tydzień do kolejnego spotkania.

Po Słowie rozpoczyna się modlitwa do Jezusa Miłosiernego i prośba o miłosierdzie nad światem i nad tymi, którzy są daleko od Jezusa i żyją w grzechu ciężkim aby mieli siłę do powrotu, o przemianę w rodzinach, o miłość i pojednanie. Intencja szczególna – intencja osób konsekrowanych, za kapłanów i siostry zakonne, za tych którzy porzucili drogę powołania aby wielu mogło wrócić, o łaskę o święte nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.
Modlitwa prosząca Pana Jezusa prosząc przez wstawiennictwo świętej Faustyny i św. Jana Pawła II.
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Po Koronce do Bożego Miłosierdzia odmawiamy modlitwę w intencji zmarłych prosząc Matkę Bożą by ich wprowadziła do nieba. Pamiętamy o zmarłych kapłanach, osobach konsekrowanych, wymienić imiona bliskich, wymienić intencję za tych, którzy teraz giną, są w ekstremalnych sytuacjach czy to w wypadkach czy w szpitalach, za samobójców, za dusze w czyśćcu cierpiące.
Odmawiamy dodatkowo ( nawet gdy były odmawiane tajemnice chwalebne różańca) tajemnicę Zmartwychwstanie Pana Jezusa oraz 3 razy: Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…
Pieśń do Matki Bożej : Po górach, dolinach lub Czarna Madonna lub Królowej Anielskiej..
Modlitwa do św. O. Charbela
Osoba, która prowadzi Dom Modlitwy o. Charbela na koniec bierze wizerunek św. Ojca Charbela i mówi :
„ Ojcze Charbelu wyjednaj nam łaskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa, niech w naszych domach panuje pokój, miłość, jedność i miej nas w szczególnej opiece. Boże błogosław nam.”
Podnosi wysoko obraz. Wszyscy żegnają się. Podaje obraz do ucałowania. Ta osoba gasi lampę.

.

12390905_1014916205242246_6466883164717392384_n

.

PRZEBIEG SPOTKANIA MODLITEWNEGO
W DOMACH MODLITWY ŚW. O. CHARBELA

BŁOGOSŁAWIONYCH  PRZEZ KS. JAROSŁAWA CIELECKIEGO

 

• Pieśń do Ducha Świętego
• Uwielbienie Pana Jezusa i nasze podziękowania dla Niego
• Prośby o przebaczenie
• Pieśń : „Panie przebacz nam”
• Różaniec Święty
• Zapalamy lampkę oliwną, odczytywanie intencji
• Litania do św. O. Charbela
• Modlitwa do Ducha Świętego z prośbą o Słowo
• Czytanie fragmentu Pisma Świętego z Nowego Testamentu
• Koronka do Bożego Miłosierdzia
• 10 – tka Różańca Św. za zmarłych – tajemnica chwalebna
• Pieśń do Matki Bożej
• Modlitwa do Świętego O. Charbela
• Uniesienie wizerunku Św. O. Charbela do góry i wypowiedzenie słów:

„ Ojcze Charbelu wyjednaj nam łaskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa, niech w naszych domach panuje pokój, miłość, jedność i miej nas w szczególnej opiece . Boże błogosław nam.”

• Wszyscy żegnają się, a następnie całują obraz św. O. Charbela
• Gasimy lampkę oliwną

7681_231712537170833_1066068800624544965_n

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
Przyjdź Duchu Święty:
Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę.
Oczyść nas z pychy, pogłębij naszą pokorę.
Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz.
Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś.
I byli szczęśliwi według Twego słowa:
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen.

.

11403094_10153130239752869_1140714227830617473_n

LITANIA DO ŚWIĘTEGO SZARBELA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.
Święty Charbelu, módl się za nami.

Święty Charbelu, żyjący Cudzie Boga – powtarza się: umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary,
Święty Charbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie,
Święty Charbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało,
Święty Charbelu, hojny dawco, przepełniający wszystko,
Święty Charbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący,
Święty Charbelu, wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata,
Święty Charbelu, baranku pokorny z sercem pełnym współczucia,
Święty Charbelu, aromacie drogocenny przenikający świat,
Święty Charbelu, wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny,
Święty Charbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa,
Święty Charbelu, hojny dawco napełniający błogosławieństwami stworzenia,
Święty Charbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,
Święty Charbelu, światło oświecające Kościół Boży,
Święty Charbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał,
Święty Charbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych,
Święty Charbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę,
Święty Charbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie,
Święty Charbelu, głosie wołający i budzący sumienia,
Święty Charbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia,
Święty Charbelu, aniele w naturze człowieka,
Święty Charbelu, bezcenny klejnocie zakonów,
Święty Charbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami św. Charbelu, wielki pustelniku Boga
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty św. Charbela, kapłana i pustelnika porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Charbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski (wymienić łaskę), o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

.

MODLITWA

.
12235052_833562213430867_2761032245176434862_n

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.
Amen.

Osoba, która prowadzi Dom Modlitwy o. Charbela na koniec bierze wizerunek św. Ojca Charbela i mówi:
Ojcze Charbel wyjednaj nam łaskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa,

niech w naszych domach panuje pokój, miłość i jedność i miej nas w

szczególnej opiece.

Boże błogosław nam. Amen.

Przyjdź Duchu Święty

 1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, o to dziś błagam Cię.
  Przyjdź w Twojej Mocy i Sile, radością napełnij mnie.

 2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci, przyjdź jako ślepemu wzrok,
  Przyjdź jako Moc w mej słabości, weź wszystko co moje jest.

 3. Przyjdź jako Źródło pustyni, z Mocą Swą do naszych dusz,
  O niech Twa Moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już.

Panie przebacz nam

 1. Panie przebacz nam! Ojcze zapomnij nam! Zapomnij nam nasze winy,
  przywołaj kiedy błądzimy, Ojcze zapomnij nam!

 2. Panie przyjmij nas! Ojcze przygarnij nas! I w Swej Ojcowskiej miłości,
  ku naszej schyl się słabości, Ojcze przygarnij nas!

 3. Panie oświeć nas! Ojcze zaprowadź nas! Gdzie w Swojej chwale niebieskiej,
  królujesz teraz i wiecznie, Ojcze zaprowadź nas!

.
Queen of Angels

Królowej Anielskiej śpiewajmy

 1. Królowej Anielskiej śpiewajmy,
  Różami uwieńczmy jej skroń,
  Jej serca w ofierze skladajmy,
  Ze łzami wołajmy doń:

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam,

 1. Przez Ciebie o Matko miłości,
  Łask wszelkich udziela nam Bóg,
  A my Ci hołd dajem wdzięczności,
  Upadłszy do Twoich nóg.

O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń.

 1. O tronie Ty Boga wiecznego,
  O słońce nadziei i łask,
  O różdżko przedziwna Jessego,
  Jak wielki cnót Twoich blask.

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

Konferencja księdza Jarosława do osób z domów modlitwy św. Charbela i czcicieli św. Pustelnika z Libanu, 27.05.2016

164 Comments

 1. Pingback : Domy modlitby sv. Šarbela – Modlitba.sk

Leave a reply

Your email address will not be published.