Domy Modlitwy św. O. Charbela

domy modlitwy św. Charbela foto 1.

 

Zasady tworzenia domów modlitwy według wskazówek ks. Jarosława Cieleckiego

.

Gospodarze miejsca gdzie będzie odbywać się modlitwa winni przygotować:
· Miejsce modlitwy, czyli stół lub stolik nakryty obrusem
· Krzyż
· Pismo Święte
· Wizerunek św. O.Charbela
· Lampa oliwna
Wizerunek św. O. Charbela, może być wydrukowany z internetu lub namalowany portret, ale wykonany w sposób ładny i trwały czyli wzmocniony ( naklejony na sztywną płytę lub oprawiony w ładne ramy). Mała lampa oliwna.
Dom modlitwy otrzymuje numer po błogosławieństwie ks. Jarosława. Należy pozostawić dokładny adres, numer telefonu oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt email gdyż co jakiś czas będą przekazywane informacje pocztą elektroniczną z Rzymu lub Libanu. Osoba, która otwiera dom modlitwy powinna we własnej grupie znaleźć zaufaną osobę aby w razie choroby osoba ta prowadzi modlitwę. W przypadku choroby zakaźnej, tylko na czas choroby prowadzącej dom modlitwy, modlitwy trwają u tej nowej osoby.
Św. o.Charbel jest również patronem rodzin, jedności rodzin i dlatego fundamentalnymi intencjami modlitwy w domach św. o.Charbela będzie:
modlitwa w intencji miłości i jedności w rodzinach, a także w intencji kapłanów, osób konsekrowanych, o ich wytrwałość, a także obejmujemy szczególną modlitwą te osoby duchowne czy konsekrowane, które porzuciły drogę powołania z różnych powodów.

Osoba, która zakłada Dom Modlitwy staje się przewodnikiem w modlitwie. Ta osoba zapala lampę oliwną, a także czuwa nad organizacją spotkań. Osoba prowadząca modlitwę czyta każdego tygodnia podczas spotkania fragment z Ewangelii. Na modlitwie mogą gromadzić się rodzina lub sąsiedzi, znajomi.
Wybieramy 1 dzień w tygodniu, który odpowiada wszystkim na spotkanie modlitewne. Takie spotkanie modlitewne winno trwać co najmniej 1 godzinę, a nie powinno przekraczać 90 minut.

Grupa powinna liczyć co najmniej  2 osoby.
W Domu Modlitwy św. o.Charbela należy zaopatrzyć się w zeszyt, w którym pisze się datę spotkania, a także prośby, które zostały wysłuchane. Te wysłuchane prośby przekazujemy również na email :
dmcharbela@gmail.com
W dniu uprzednio ogłoszonym i ustalonym członkowie domów św. o.Charbela będą mieć organizowane rekolekcje w Częstochowie dwa razy w roku, by móc tam u tronu Królowej Polski zapalić światło lamp i zawierzyć swoje życie Matce Bożej.

Osobom należącym do Domu Modlitwy św. O. Charbela zaleca się:

 • nosić medalik z Jego poświęconym wizerunkiem;

 • przystępować co najmniej 1 raz w miesiącu do Sakramentu Pokuty;

 • praktykować Pierwsze Piątki i Pierwsze Soboty miesiąca;

 • w miarę możliwości, jak najczęściej uczestniczyć w codziennej Eucharystii;

 • być gotowym i otwartym na pomoc w parafii i osobom potrzebującym.

.

10660309_854405814679840_1503315001378497903_n

.

Przebieg modlitw w Domu Modlitwy św. O. Charbela

według wskazówek ks. Jarosława Cieleckiego:

Rozpoczyna się modlitwą odmawianą lub śpiewaną do Ducha Świętego.
Następnie własnymi słowami uwielbiamy Pana Jezusa za to, że jest pośród nas. „ Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Imię moje tam Ja jestem”…….
Dziękujemy Jezusowi za Jego obecność, uwielbiamy, wychwalamy Go. Uwielbiamy Jezusa za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy za życia, za dobrych ludzi, za wiele spraw naszego życia.
Prośby o przebaczenie naszych grzechów, wybaczenie nam za tych, których my zraniliśmy. Prośmy o to aby zrodziło się przebaczenie w sercach tych, których zraniliśmy. Modlitwa za nieprzyjaciół, nieprzyjaciół Kościoła Świętego. Modlitwa o przebaczenie za akty profanacji Najświętszego Ciała Pana Jezusa.

Modlitwa śpiewem : Panie przebacz nam, Ojcze zapomnij nam……
Różaniec. Prosimy Matkę Bożą o szczególne orędownictwo – 1 część różańca. Różaniec odmawiają wszyscy po kolei wg wskazówek zegara ( po 1 Zdrowaś…)

Zapalenie lampy oliwnej. Modlitwy prośby rozpoczynamy od skierowania prośby do Jezusa o łaski przez wstawiennictwo św. O.Charbela. W ciągu tygodnia spisywanie próśb, intencji własnych i tych, którzy proszą o modlitwę. Odczytać te modlitwy prośby. Intencja za tych, którzy w różny sposób dotknęli różnych form okultyzmu lub są dotknięci jego działaniem.
Litania do św. o.Charbela.
Modlitwa do Ducha św. z prośbą o Słowo : „Panie daj nam Twoje Słowo na dzień dzisiejszy” ( każdy powinien mieć Pismo Święte), każdy otwiera fragment lub osoba prowadząca i odczytywane są głośno i wybierany jeden, który staje się motywem do medytacji przez tydzień do kolejnego spotkania.

Po Słowie rozpoczyna się modlitwa do Jezusa Miłosiernego i prośba o miłosierdzie nad światem i nad tymi, którzy są daleko od Jezusa i żyją w grzechu ciężkim aby mieli siłę do powrotu, o przemianę w rodzinach, o miłość i pojednanie. Intencja szczególna – intencja osób konsekrowanych, za kapłanów i siostry zakonne, za tych którzy porzucili drogę powołania aby wielu mogło wrócić, o łaskę o święte nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.
Modlitwa prosząca Pana Jezusa prosząc przez wstawiennictwo świętej Faustyny i św. Jana Pawła II.
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Po Koronce do Bożego Miłosierdzia odmawiamy modlitwę w intencji zmarłych prosząc Matkę Bożą by ich wprowadziła do nieba. Pamiętamy o zmarłych kapłanach, osobach konsekrowanych, wymienić imiona bliskich, wymienić intencję za tych, którzy teraz giną, są w ekstremalnych sytuacjach czy to w wypadkach czy w szpitalach, za samobójców, za dusze w czyśćcu cierpiące.
Odmawiamy dodatkowo ( nawet gdy były odmawiane tajemnice chwalebne różańca) tajemnicę Zmartwychwstanie Pana Jezusa oraz 3 razy: Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…
Pieśń do Matki Bożej : Po górach, dolinach lub Czarna Madonna lub Królowej Anielskiej..
Modlitwa do św. O. Charbela
Osoba, która prowadzi Dom Modlitwy o. Charbela na koniec bierze wizerunek św. Ojca Charbela i mówi :
„ Ojcze Charbelu wyjednaj nam łaskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa, niech w naszych domach panuje pokój, miłość, jedność i miej nas w szczególnej opiece. Boże błogosław nam.”
Podnosi wysoko obraz. Wszyscy żegnają się. Podaje obraz do ucałowania. Ta osoba gasi lampę.

.

12390905_1014916205242246_6466883164717392384_n

.

PRZEBIEG SPOTKANIA MODLITEWNEGO
W DOMACH MODLITWY ŚW. O. CHARBELA

BŁOGOSŁAWIONYCH  PRZEZ KS. JAROSŁAWA CIELECKIEGO

 

• Pieśń do Ducha Świętego
• Uwielbienie Pana Jezusa i nasze podziękowania dla Niego
• Prośby o przebaczenie
• Pieśń : „Panie przebacz nam”
• Różaniec Święty
• Zapalamy lampkę oliwną, odczytywanie intencji
• Litania do św. O. Charbela
• Modlitwa do Ducha Świętego z prośbą o Słowo
• Czytanie fragmentu Pisma Świętego z Nowego Testamentu
• Koronka do Bożego Miłosierdzia
• 10 – tka Różańca Św. za zmarłych – tajemnica chwalebna
• Pieśń do Matki Bożej
• Modlitwa do Świętego O. Charbela
• Uniesienie wizerunku Św. O. Charbela do góry i wypowiedzenie słów:

„ Ojcze Charbelu wyjednaj nam łaskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa, niech w naszych domach panuje pokój, miłość, jedność i miej nas w szczególnej opiece . Boże błogosław nam.”

• Wszyscy żegnają się, a następnie całują obraz św. O. Charbela
• Gasimy lampkę oliwną

7681_231712537170833_1066068800624544965_n

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
Przyjdź Duchu Święty:
Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę.
Oczyść nas z pychy, pogłębij naszą pokorę.
Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz.
Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś.
I byli szczęśliwi według Twego słowa:
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen.

.

11403094_10153130239752869_1140714227830617473_n

LITANIA DO ŚWIĘTEGO SZARBELA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.
Święty Charbelu, módl się za nami.

Święty Charbelu, żyjący Cudzie Boga – powtarza się: umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary,
Święty Charbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie,
Święty Charbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało,
Święty Charbelu, hojny dawco, przepełniający wszystko,
Święty Charbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący,
Święty Charbelu, wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata,
Święty Charbelu, baranku pokorny z sercem pełnym współczucia,
Święty Charbelu, aromacie drogocenny przenikający świat,
Święty Charbelu, wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny,
Święty Charbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa,
Święty Charbelu, hojny dawco napełniający błogosławieństwami stworzenia,
Święty Charbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,
Święty Charbelu, światło oświecające Kościół Boży,
Święty Charbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał,
Święty Charbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych,
Święty Charbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę,
Święty Charbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie,
Święty Charbelu, głosie wołający i budzący sumienia,
Święty Charbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia,
Święty Charbelu, aniele w naturze człowieka,
Święty Charbelu, bezcenny klejnocie zakonów,
Święty Charbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami św. Charbelu, wielki pustelniku Boga
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty św. Charbela, kapłana i pustelnika porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Charbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski (wymienić łaskę), o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

.

MODLITWA

.
12235052_833562213430867_2761032245176434862_n

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.
Amen.

Osoba, która prowadzi Dom Modlitwy o. Charbela na koniec bierze wizerunek św. Ojca Charbela i mówi:
Ojcze Charbel wyjednaj nam łaskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa,

niech w naszych domach panuje pokój, miłość i jedność i miej nas w

szczególnej opiece.

Boże błogosław nam. Amen.

Przyjdź Duchu Święty

 1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, o to dziś błagam Cię.
  Przyjdź w Twojej Mocy i Sile, radością napełnij mnie.

 2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci, przyjdź jako ślepemu wzrok,
  Przyjdź jako Moc w mej słabości, weź wszystko co moje jest.

 3. Przyjdź jako Źródło pustyni, z Mocą Swą do naszych dusz,
  O niech Twa Moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już.

Panie przebacz nam

 1. Panie przebacz nam! Ojcze zapomnij nam! Zapomnij nam nasze winy,
  przywołaj kiedy błądzimy, Ojcze zapomnij nam!

 2. Panie przyjmij nas! Ojcze przygarnij nas! I w Swej Ojcowskiej miłości,
  ku naszej schyl się słabości, Ojcze przygarnij nas!

 3. Panie oświeć nas! Ojcze zaprowadź nas! Gdzie w Swojej chwale niebieskiej,
  królujesz teraz i wiecznie, Ojcze zaprowadź nas!

.
Queen of Angels

Królowej Anielskiej śpiewajmy

 1. Królowej Anielskiej śpiewajmy,
  Różami uwieńczmy jej skroń,
  Jej serca w ofierze skladajmy,
  Ze łzami wołajmy doń:

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam,

 1. Przez Ciebie o Matko miłości,
  Łask wszelkich udziela nam Bóg,
  A my Ci hołd dajem wdzięczności,
  Upadłszy do Twoich nóg.

O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń.

 1. O tronie Ty Boga wiecznego,
  O słońce nadziei i łask,
  O różdżko przedziwna Jessego,
  Jak wielki cnót Twoich blask.

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

Konferencja księdza Jarosława do osób z domów modlitwy św. Charbela i czcicieli św. Pustelnika z Libanu, 27.05.2016

156 Comments

 1. by Magda on 22 stycznia 2015  16:56

  Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego wujka Andrzeja z choroby nowotworowej

 2. by ewelina on 8 lutego 2015  17:20

  czy jest mozliwosc zdobycia relikwi? Albo pozyczenia, na jaki czas, ja wierze w cud! bardzo choruje od wielu lat a mam 28 w tym roku dopiero i chce chodzic i wierze .. prosz emi pomoc i jesli mozna, to prosze o modlitwe

 3. by adam on 20 marca 2015  21:21

  cześć ewelinko pomodle się o twoje zdrowie przed relikwią św. Charbela - chciałbym bardzo abyś wyzdrowiała i proszę odmów Nowenne Pompejańską. Matka Boża Ci pomoże.

  pozdrawiam adam

 4. by helena on 10 czerwca 2015  18:30

  Błagam o modlitwę za moją siostrę Alicję o powrót do wiary katolickiej- przeszła na islam

 5. by Jerzy on 14 czerwca 2015  17:39

  Pozdrawiam ks. Jarosława Cieleckiego i życzę dużo zdrowia i sił w swojej posłudze dla innych.
  Bóg Zapłać !

 6. by Aaron on 8 lipca 2015  20:21

  Obiecuję się modlić za twą siostrę Alicję, obiecuję...
  Aaron

 7. by MONIKA on 9 lipca 2015  07:36

  Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa.O uwolnienie męża od pornografii. o wzbudzenie w mężu prawdziwej miłości do mnie i dziecka.
  Jesteśmy już nad przepaścią. Proszę o modlitwę również w mojej intencji o uwonienie od złości i proszę o dar przebaczania .ŚW.Charbelu prosimy o cud uzdrowienia naszej Rodziny

 8. by Malgorzata on 16 lipca 2015  19:16

  Proszę o modlitwę przed sw Charbelem o uzdrowienie z nowotworu, szczęśliwa operacje i szybki powrót do zdrowia. Jestem katechetka, chciałabym bardzo we wrześniu wrócić do pracy. Bóg zapłać Gosia

 9. by katarzyna on 20 sierpnia 2015  19:48

  Proszę, o modlitwę za syna Piotra, o nawrócenie, wyrwanie z nałogów i rozeznanie powołania

 10. by Mama on 26 sierpnia 2015  22:01

  Proszę i błagam o modlitwę za moją córkę Natalkę i jej maleństwo jeszcze nienarodzone ( wiemy już ,że to dziewczynka ,żeby dobry BÓG czuwał nad nimi i szczęśliwie donosiła i urodziła tą żywą poczętą istotkę , którą tak bardzo pragniemy widzieć na tym świecie-- pomóż nam ojcze Charbelu i wstaw się za nami i błagam dodaj nam sił i wiary ,żeby wszytko skończyło się dobrze

 11. by irena on 31 sierpnia 2015  13:10

  Proszę o modlitwe za moją córką i zięcia oraz wnuczka o nawrócenie się i powrót do wiary katolickiej, proszę o wsparcie mnie w modlitwie w tej intencji.Boże błogosław tym którzy będą ze mną.

 12. by ewa on 17 września 2015  15:27

  Proszę o modlitwę o zdrowie dla Adama ,żeby szybko powrócił do pracy i nasz dobry Pan dodał mu sił ,żeby ten wspaniały człowiek nadal otaczał nas miłością i wiarą w ludzi -tak jak czynił to do tej pory - Panie ufam Tobie -pomóż Adasiowi

 13. by mama Natalki on 22 września 2015  21:56

  Święty Charbelu -proszę o modlitwę za moją Natalkę i jej jeszcze nienarodzone dzieciątko ,żeby szczęśliwie je donosiła i urodziła - Boże dodaj nam sił

 14. by ew on 17 października 2015  22:21

  Proszę o łaskę zdrowia dla Stanisława, żeby nerki zaczęły pracować oraz o łaski dla Klaudii, Stasia, Ewy.

 15. by Dorota Mędrek on 22 października 2015  08:29

  prosze o modlitwe za mnie i moja corke i najbliszych meza syna prosimy o uzdrowienie BOG ZAPLAC

 16. by Elżbieta on 30 października 2015  17:49

  Proszę Ojca Charbela i Sw. Rafkę żeby przyszli do mojego małżeństwa i je przemienili , uzdrowili i uświęcili. Przyjdz Ojcze Charbel ! O. Charbel ratuj moje małzeństwo , zeby było wdł. Pana Boga. Bóg zapłać.

 17. by Urszula on 23 listopada 2015  12:29

  Proszę o uzdrowienie mojej głowy. prosze dla moich córek i wnuczki o potrzebne łaski.

 18. by mama Natalki on 26 listopada 2015  22:46

  Drogi Ojcze Charbelu-proszę o modlitwę za moją córkę Natalkę i jej nienarodzone maleństwo ,żeby jeszcze w cierpliwości wytrwało i przyszło na świat w określonym terminie -- Ojczy módl się za nami

 19. by Marzena on 5 grudnia 2015  09:32

  Święty Ojcze Charbelu-proszę o wstawiennictwo, proszę wejdź do mojego małżeństwa, które już prawie nie istnieje.Mamy trójke małych dzieci i mąż postanowił mnie zostawić, błagam Cię skrusz serce mojego męża i ocal nas przed rozstaniem, bardzo go kocham, Bóg Zapłać

 20. by Iwona on 6 grudnia 2015  23:32

  Święty Charbelu błagam Cię nad całe moje życie uproś mi u Miłosiernego Boga łaskę całkowitego uzdrowienia mojego jedynego synka Kamila

 21. by mamai tata on 7 grudnia 2015  11:21

  Jezu daruj calej rodzinie Dariusza grzechy w godzinie laski i obdarz nas i jego blogoslawienstwem swoim

 22. by Joanna on 7 grudnia 2015  17:14

  Proszę św. Charbela oraz sw. Rafkę o wstawiennictwo w sprawie nawrócenia rodziny syna Marka i Agnieszki, powrót do Boga i Kościoła, łaskę chrztu dla wnuków Macieja i Alicji.

 23. by mama Natalki on 21 stycznia 2016  16:58

  Święty Charbelu módl się za moją córkę Natalkę i jej jeszcze nienarodzone dzieciątko ,żeby wszystko dobrze się skończyło bo termin porodu zbliża się wielkimi krokami -proszę o modlitwę

 24. by mama i babcia:):) on 27 stycznia 2016  22:56

  Ojcze Święty Charbelu:) dziękuję za modlitwę i wstawiennictwo u Pana Boga Naszego:) za moją córkę Natalkę i jej dzieciątko) przyszła na świat zdrowa ,duża piękna dziewczynka:) i miej je dalej w swojej opiece i czuwaj nad nimi:)

 25. by Olga on 2 lutego 2016  20:19

  Ojcze Święty Charbelu proszę o modlitwę i wstawiennictwo za mną i Borysem żeby współpraca między nami w pracy trwała dalej i żeby nas nie rozdzielono -módl się za nami Ojcze Charbelu -błagam - nie pozwól nas rozdzielić

 26. by Włodek on 11 lutego 2016  12:36

  Święty Charbelu, proszę wypraszaj łaskę uzdrowienia dla mojego taty Władysława, który leży w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Ma chorą wątrobę i nerki. Dziękuje

 27. by Oliwia on 11 lutego 2016  22:33

  Ojcze Charbelu proszę o modlitwę i wstawiennictwo żeby Katarzynę M ,która sieje samo zło w pracy i jest fałszywa przenieśli gdzie indziej i to jak najszybciej -ponieważ atmosfera w pracy przez nią staje się nie do zniesienia -proszę o modlitwe

 28. by Jan on 21 lutego 2016  17:01

  Św. Charbelu prosimy o Twoje wstawiennictwo u Pana Jezusa, aby nam błogosławił, udzielił zdrowia i pomocy we ważnej sprawie. Amen

 29. by Margaret on 23 lutego 2016  22:12

  Święty Ojcze Charbelu proszę cię w intencji Katarzyny M aby uzdrowiła się cała sytuacja-proszę o modlitwę o oczyszczenie atmosfery w pracy

 30. by maria on 28 lutego 2016  09:35

  Proszę o modlitwę za mnie

 31. by mama Natalki on 3 marca 2016  22:32

  Ojcze Święty Charbelu dziękuję za wstawiennictwo za moją córkę Natalkę i wnusię A,,,,,,,,:)obie czują się dobrze:) a wnusia rośnie jak na drożdżach:) i proszę o dalszą modlitwę za nie :) oraz o to ,żeby wraz z mężem umieli wychować dobrze to maleństwo:)i żeby nasz łaskawy Pan czuwał nad nimi) Amen

 32. by Margaret on 3 marca 2016  22:37

  Proszę o modlitwę Ojcze Charbelu - za nasz skład w pracy -żeby Borys został i dalej pomagał ludziom ,a ja żebym mu pomagała jak umie ,żeby między nami była przyjacielska więź i żebyśmy umieli się dogadać -proszę Cię Ojcze o wstawiennictwo u naszego Pana i dziękuję za ocalenie poradni -nie jeden pacjent będzie się modlił i dziękował -dziękuje i prosze o modlitwę

 33. by Krzysztof on 8 marca 2016  18:12

  Proszę o modlitwę za moją córeczkę Dianę Agnieszkę. Ciebie Ojcze Charbelu prosi jej ojczym.O jej nawrócenie i opamiętanie.

 34. by MONIKA on 18 marca 2016  00:51

  PROSZĘ O MODLITWE ZA MOJEGO TATĘ WŁADYSŁAWA BY ZA WSTAWIENNICTWEM OJCA CHARBEL UPROSIŁ ŁASKĘ UZDROWIENIA TATY WŁADYSŁAWA Z PROBLEMÓW Z PRZEŁYKIEM I GUZEM PRZEŁYKU.O ODRODZENIE WIĘZI RODZINNYCH Z DZIECMI ŁUKASZEM KATARZYNA I ANGELIKĄ A RODZICAMI CZESŁAWĄ I WŁADYSŁAWEM .CIEBIE OJCZE CHARBELU POKORNIE PROSI CÓRKA MONIKA

 35. by MONIKA on 18 marca 2016  00:59

  PROSZE PRZYJDZ OJCZE CHARBELU DO MOJEGO TATY UZDRÓW DUSZE I CIAŁO KOCHAM CIĘ OJCZE I PROSZE O WSTAWIENNICTWO DO PANA JEZUSA .MONIKA

 36. by Mariola on 29 marca 2016  23:01

  Proszę o modlitwę w intencji Lidki i Marcina o nawrócenie i cud uzdrowienia dla Lidki oraz uratowanie dziecka, które nosi pod sercem. Polecam też siebie i moją rodzinę -męża Krzysztofa i synów :Mateusza,Szymona i Jasia.Modlitwy potrzebują też -Sylwia i Artur-malzenstwo się rozpada oraz Kazik -o uwolnienie od alkoholizmu.Pozdrawiam. Bóg zapłać! Mariola

 37. by Alina on 10 kwietnia 2016  20:17

  Prosze o modlitwe o zywa wiare,nadzieje i milosc dla Alicji i o meza dla niej.

 38. by oli on 13 kwietnia 2016  22:01

  Ojcze Charbelu proszę Cię o modlitwę w znanej Tobie intencji -chodzi mi o kogoś kogo kocham

 39. by Krzysztof on 18 kwietnia 2016  11:14

  Kochany Ojcze Charbelu, chcę założyć Dom Modlitwy Twego Imienia w Ostrołęce. Proszę Cię o modlitwę w tej intencji, o wsparcie duchowe, o Twoją przemożną pomoc, by wszystko odbyło się pod Twoją opieką w Imię Jezusa Chrystusa, na cześć i chwałę Boga Ojca Przedwiecznego.

 40. by Marzena on 22 kwietnia 2016  10:11

  Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Charbela o uzdrowienie mnie z chorej tarczycy, przeciwciał, chorej prawej nerki. Proszę Św. Charbelu uzdrów mnie z tych chorób.

 41. by Renata on 23 kwietnia 2016  00:30

  Proszę o modlitwę wstawienniczą o powrót męża do mnie i naszego chorego dziecka.

 42. by helena on 29 kwietnia 2016  08:05

  prosze o modlitwe opowrot do wiary katolickiej dla alicji -przeszla na islam

 43. by AnnaMaria on 4 maja 2016  22:44

  Proszę o modlitwę do Świętego Charbela o opiekę nad moim wnukiem Danielem. Aby święty Charbel strzegł jego ciała i duszy, i prowadził go do Jezusa. Proszę też o modlitwę o łaskę nawrócenia do Jezusa dla Małgorzaty - matki Daniela.

 44. by Arek on 9 maja 2016  14:50

  Bardzo prosze o modlitwe do Swietego Charbela o pomoc w całkowitym wyjściu z depresji (biore leki juz kilka lat) oraz o wyleczenie dolegliwości kobiecych i żołądkowych mojej żony Agnieszki

 45. by Irena on 11 maja 2016  19:49

  Bardzo proszę o modlitwy do Św.Charbela o uzdrowienie Wiktora. Bóg zaplać.

 46. by Aneta on 15 maja 2016  19:32

  Bardzo proszę o modlitwę za moją mamę która ma mieć operacje guza mozgu za niecały miesiac

 47. by Elzbieta on 18 maja 2016  23:05

  Bardzo prosze o modlitwe za moje zdrowie,by nie wrocila choroba nowotworowa,z ktorej wyszlam przez wstawiennictwo sw.Charbela.Bog zaplac.Elzbieta

 48. by Zofia on 22 maja 2016  19:39

  Bardzo proszę o modlitwę przez wstawiennictwo św Charbela o zdrowie dla mojego wnuczka Boryska i uniknięcie operacji gardła

 49. by Zofia on 22 maja 2016  19:47

  Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem św.Charbela o wiarę dla córki i syna z rodziną

 50. by Gizela on 29 maja 2016  10:07

  Szczęść Boże. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji naszej córki
  Michelle (16 lat), która przechodzi ciężkie chwile przed przeprowadzką
  z Niemiec do Polski o mocną wiarę dla niej, by Bóg zabrał jej lęk
  przed nieznanym w tym trudnym dla niej czasie i wypełnienie woli Bożej.,
  oraz za całą naszą rodzinę w czasie przeprowadzki.

  Z góry serdeczne Bóg zapłać
  Gizela i Krzysztof Skowron z Niemiec < <

 51. by PAULINA on 4 czerwca 2016  03:22

  Proszę o modlitwę w następujących intencjach;

  O zdrowe dzieci dla Pauliny i Artura i o Bożą opiekę w codziennym życiu małżeńskim.

  O zdrowie i długie lata życia oraz potrzebne łaski dla Rodziców Aliny i Zenona oraz Genowefy i Edwarda.

  O miłość odwzajemnioną dla Bogdana, aby znalazł dobrą żonę, z którą będzie mógł stworzyć szczęśliwą rodzinę.

  O Boże błogosławieństwo dla narzeczonych Moniki i Damiana, aby Jezus był obecny w ich codziennym życiu i by budowali swoją rodzinę na Chrystusie i się Jego trzymali.

  O potrzebne łaski dla Kamili i Dominika, którzy 16 lipca będą w obecności Boga ślubować sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aby ich nowa rodzina była Bogiem silna.

  O szczęśliwe rozwiązanie dla Oktawii, by dziecko, które nosi pod swoim sercem było zdrowe i szczęśliwie przyszło na świat gdy będzie jego czas.

  O zdrowie dla Cioci Krysi by po raz kolejny pokonała raka.

  Bóg zapłać

 52. by Kasia on 16 czerwca 2016  22:01

  Św. Ojcze Charbelu proszę o uzdrowienie z choroby Bogu wiadomej oraz o dar potomstwa dla mnie i mojego męża.

 53. by Aldona on 23 czerwca 2016  13:58

  Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia moich Rodziców,Bronisławy i Ryszarda oraz Witolda,który w ciężkim stanie przebywa w szpitalu pod tlenem.Św,Szarbelu,ratuj!!!!

 54. by Anna on 7 lipca 2016  13:03

  Bardzo proszę o modlitwę, o nawrócenie mojego Męża Marcina i uwolnienienie go z nałogów. Proszę również o uwolnienie mnie i moich synów z panicznego strachu przed ciemnością. Św.O.Charbelu módl się za nami.

 55. by Kliczka Barbara on 19 lipca 2016  21:59

  Św.Ojcze Charabelu proszę abyś wyjednał łaskę wiary i dobrej spowiedzi dla moich synów Jarka i Kamila oraz dla męża Stanisława.

 56. by maria gajdzik @ onet.eu on 20 lipca 2016  16:42

  Święty Ojcze Charbelu,poproś Trójcę Przenajświętszą o zgodę i miłość w naszej rodzinie.Nigdy o to nie musiałam się modlić,bośmy się kochali,ale teraz bardzo potrzebujemy modlitwy i prawie cudu,żeby wszystko było tak jak dawniej.Bardzo mi,jako matce żle z niezgodą między moimi dziećmi.Pomóżci Niebiosa !!

 57. by Jarek on 25 lipca 2016  21:24

  Proszę o zupełne uzdrowienie z choroby afektywnej dwubiegunowej i o odnalezienie życiowego powołania zgodnego z wolą Bożą

 58. by Ania on 29 lipca 2016  22:59

  Św. Szarbelu, wstaw się do Boga za moimi dziećmi wypraszajac im potrzebne łaski (zdrowia, dobroci i mądrości)

 59. by Beata on 10 sierpnia 2016  18:18

  Proszę o modlitwę o zdrowie dla mojego ciężko chorego ojca chrzestnego, o jego powrót ze szpitala do domu i do zdrowia. Prosze

 60. by Agnieszka on 11 sierpnia 2016  18:57

  Swiety Charbelu bardzo prosze o uzdrowienie moich oczu oraz mojej reki oraz o to zeby w domu moim zapanowal spokuj i szczescie Agnieszka

 61. by admin on 11 sierpnia 2016  20:40

  Niech się tak stanie święty Charbelu prosimy Cię z wiarą

 62. by jadwiga on 23 października 2016  09:35

  Święty Charbelu proszę o laskę zdrowia dla mojej córki Agnieszki z choroby nowotworowe, o nawrócenie i uwolnienie z choroby alkoholowej jej męża .

 63. by jadwiga on 23 października 2016  09:38

  Święty Charbelu proszę o laskę zdrowia i pojednania z Bogiem Miłosiernym dla mojego męża .

 64. by Agnieszka on 1 listopada 2016  15:36

  Święty Charbelu proszę o wyprostowanie wszelkich moich ścieżek życiowych, oby wszystko wreszcie się zakończyło żeby zapanował spokój
  Proszę też o Karolinę oraz o Artura Ty wiesz czego potrzebuje każde z nich

 65. by Maria on 8 listopada 2016  00:44

  Święty Charbelu proszę o łaskę wiary i przemianę życia dla Wiolety Rafała i Dominika ,
  Święty Charbelu proszę o łaskę wiary i Dary Ducha Świętego dla Haliny i Jacka z USA
  Święty Charbelu błagam o pomoc dla Marii w sprawie Bogu wiadomej dla Marii.
  Pozdrawiam Serdecznie Maria z Anglii.

 66. by Kinga on 18 listopada 2016  11:00

  Św. Charbelu, proszę o cud, Ty wiesz... i o zdrowie dla mojego męża, całkowite uleczenie ze skutków chemioterapii. O rozwiązanie problemów finansowych mojej rodziny, znalezienie nowych prac dla mnie i męża,o odparcie złej energii, która ciąży nad naszą rodziną <3

 67. by Teresa on 3 grudnia 2016  10:53

  Święty Charbelu dziękuję za opiekę w czasie ciąży i porodu Marysi . Proszę Cię o zdrowie dla mnie. Proszę o uleczenie mnie z trapiącej mnie choroby.Błagam pomóż mi. Twoja czcicielka Teresa

 68. by Beata on 21 stycznia 2017  23:17

  św Charbelu, dzisiaj potwierdzono u mojego syna poważna chorobe autoimmunologiczną jelit Leśniowskiego Crohna. Proponują mu leczenie , które może powodować groźne uboczne skutki osłabienie odporności, serca płuc, wieksze ryzyko pojawienie sie nowotworów. Jako Rodzice mamy podjąc decyzję o tym leczeniu. Dochodzi do kłótni między nami. Proszę Cie św Cherbelu pomóz nam przetrwac tę chorobę syna i podjąc własciwą decyzję . Jeśli wolą Jezusa Chrystusa jest uzdrowienie syna prosze o wstawiennictwo. Bóg zapłać Beata

 69. by Radek on 14 lutego 2017  22:10

  Bardzo proszę o modlitwę o uratowanie i uzdrowienie mojego małżeństwa z Marzeną, o uwolnienie mojej żony ze wszelkich związań diabelskich, o pełne nawrócenie do Boga i o wlanie do serc naszych wzajemnej miłości i przebaczenia. Moje życie zamieniło się w koszmar i już nie daje sobie z tym rady, dlatego szukam pomocy u Boga, bo po ludzku nie widzę żadnych szans. Zostałem dodatkowo oskarżony o współudział w napadzie z pobiciem i rabunkiem którego nie byłem nawet j. Cały czas z wielkim strachem czekam na wyrok jak zaszczuty pies i jeśli pójdę do więzienia to dla mnie będzie to już koniec mojego życia. Ja powoli już zaczynam wariować. Dla tego bardzo proszę choć o krótką modlitwę w tej intencji.

  Radek

 70. by Alina on 7 marca 2017  23:27

  Święty Charbelu wyproś u Boga łaskę uzdrowienia dla mnie z choroby nowotworowej.

 71. by basia on 14 marca 2017  21:03

  Sw.Charbelu prosze o wstawiennictwo do Boga Ojca Wszechmogacego o zdrowie, nawrocenie , pojednanie zBogiem i ze soba nawzajem moich dzieci a szczegolnie w intencji Piotra jego zony i zrozpaczonych dzieci aby zgodnie z wola Boza moglibysmy kontynuowac nasza ziemska pielgrzymke prosi zrozpaczona ale ufna Bogu matka, a duszom ktore odeszly z ziemskiego padolu upros zycie wieczne w Krolestwie niebieskim.

 72. by Celina on 1 kwietnia 2017  17:45

  Św. Charbelu proszę o wyproszenie u Boga łaski zdrowia ciała i duszy dla Pawła, uwolnienie go od wszelkich nałogów .

 73. by Andrzej on 28 kwietnia 2017  02:12

  Proszę o modlitwę za małżeństwo Joasi i jej dzieci o łaskę jedności, wiary i miłości.

 74. by maria on 7 maja 2017  10:31

  proszę o modlitwe za moją rodzinę i za mnie ,aby Bóg chronił nas przed złīmi ludzmi,którzy nas krzywdzą .

 75. by Anna on 7 lipca 2017  22:44

  Panie Sw Charbelu prosze Cie o wstawiennictwo za zycie i zdrowie dla Mirka ktory jest w stanie krytycznym po dzisiejszym wypadku na motorze. 3 kolejne dni po dzisiejszej operacji sa decydujace, Oglaszam jego zmartwychwstanie do zycia w Tobie Jezu , tak jak Ty Zmartwychwstales po 3ech dniach. Panie prosze Cie o sile i mestwo dla jego ojca Janusza i jego rodziny. Jezu ufam Tobie. Niech Twoja Chwala objawi sie w tej sytuacji Panie Jezu. Amen

 76. by Joanna on 19 lipca 2017  14:41

  Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia naszego małżeństwa. Boże Najdroższy przez wstawiennictwo ukochanej Maryi Matki, Św. Józefa, Św. Charbela proszę Cię o cud odnowienia naszego małżeństwa, napraw wszystkie wyrządzone krzywdy i to, co było w nim niezgodne z Twoim zamysłem. Umocnij nas w miłości do Ciebie i do siebie nawzajem. Dziękuję Ci Boże za wszystkie łaski, którymi obdarzasz mnie każdego dnia i za tą, po ludzku, bardzo ciężką sytuację również, nauczyła mnie ona wiele pokory i niesamowicie zbliżyła do Ciebie. Proszę o łaski Ducha Świętego dla męża, jego nawrócenie, zerwanie z kochanką, uwolnienie duszy od grzechów i działania wszelkiego złego ducha, o spowiedź i powrót do domu.

 77. by Basia on 14 sierpnia 2017  00:45

  Proszę o nawrócenie Bogdana i Anety, o odnowienie ich małżeństwa, powrót do niego oraz uchronienie ich dusz od potępienia. Proszę o potrzebne łaski dla mojej rodziny, szczególnie dla Córki i Męża

 78. by Gosia on 13 września 2017  12:34

  Błagam o modlitwę bym odnalazła moją drogę w życiu bo mimo 40 lat życia wciąż błądzę i nie wiedzę sensu mojego istnienia, popadam w stany depresyjne i smutek, nie umiem się odnaleźć, każda relacja z mężczyzną się rozpada. O uzdrowienie mojego serca z całego zła, które nosi.

  Za męskie serce chore psychicznie, egoistyczne i niewierzące, by Bóg je uzdrowił.

  Może też wolą Bożą będzie połączyć nas węzłem małżeńskim.

 79. by Elżbieta on 18 września 2017  14:24

  Proszę o uratowanie małżeństwa Agnieszki i Piotra

 80. by Paweł on 21 września 2017  11:49

  Proszę o modlitwę w intencji urzeczywistwienie mojego uzdrowienia, wierzę, że już je otrzymałem teraz czekam na efekty. Paweł

 81. by sitarova on 21 września 2017  19:43

  Prosze bardzo mocno i czule o motlitwy do św. Charbel i intencuiju indywidualnmy Msze światowego dla uzdravenie i wyzwolenia z tryznywych depresii, trwajacej 15 lat dla MÁRIA. Bóg serdecznie zaplacić.

 82. by sitarova on 21 września 2017  22:45

  Pokoj a dobro.Nie mam učet,MARIA. pocztyw trybie online. Mám juź 69 lat. Córka wysylane do 20 euro na WPOMOŽ NAM z moim menom i nazviskiemnasw, MAssy tutaj mučivé, tryzniwé depresie.prosze slźić sw. Mass exorcista JAROSLAW CIELECKI. S BOGIEM, MARIA SITÁROVÁ.

 83. by sitarova on 22 września 2017  00:00

  Prosim o pvhodnu a dobru pracu pre dceru Katarínu. na prihovorne modlitby sw. Charbela. Boh vás žehnaj

 84. by anna kosecka on 27 września 2017  21:57

  proszę o modlitwę by guzy Andrzeja znikły by nowotwór nie wrócił....proszę o dar rozeznania czy mamy w naszym domu utworzyć dom modlitwy św Charbela czy damy radę

 85. by Kasia on 2 października 2017  09:42

  Proszę o modlitwe w intencji naszego małżeństwa Kasi i Marcina i naszego biednego synka w tym kryzysie. Proszę o nawrócenie mojego męża, o miłość w rodzinie i przebaczenie.

 86. by Justyna Choromańska on 29 października 2017  08:59

  Proszę o modlitwę o wyprostowanie dróg życiowych i łaskę poczęcia i urodzenia zdrowego dzieciątka.

 87. by Darek on 1 listopada 2017  19:27

  Św Charbelu Proszę opiekuj się mamą mężem córkami wnuczką zięciem i mną
  Pochwalony Jezus Chrystus

 88. by Stenia on 9 listopada 2017  10:52

  Proszę o modlitwę w intencji cudu uzdrowienia dla Justynki z raka płuc.Św. Charbelu wstaw się u Jezusa za nią ,aby planowana w najbliższy wtorek operacja płuc nie była konieczna .Justynka nie ma już ziemskich rodziców ,więc otoczmy ją ogromną modlitwą .Z całego serca dziękuję Wszystkim i Tobie św. Charbelu za Twoją pomoc..

 89. by Bernadeta on 16 listopada 2017  17:50

  Proszę o modlitwę za syna, który od wielu lat ciężko choruje na niezidentyfikowaną chorobę...właśnie leży zbolały w łóżku z wysoką gorączką po przetoczeniu krwi. Św. Charbelu wstaw się u Pana za moim cierpiącym synem, aby wróciło mu zdrowie. Z całego serca proszę o modlitwę i dziękuję.

 90. by malgorzata glapa on 18 listopada 2017  11:59

  Św. Sharbelu proszę o uzdrowienie Pawła z zaburzenia osobowości i napadów agresji, o łaskę nawrócenia do Boga dla niego, o męża dla Małgorzaty i pełną rodzinę dla Piotra.

 91. by Maciej Kałwa on 8 grudnia 2017  13:46

  Dużo drzew, las, litoral, mrówki i zdrowie.
  jak więcej maszyn !!, zabetonowane, to choroby, bo się wcinają w las

 92. by Radek on 27 grudnia 2017  06:12

  Proszę o modlitwę o uratowanie mojego małżeństwa z Marzeną które po ludzku jest nie do uratowania.

 93. by MAGDALENA on 1 stycznia 2018  00:59

  proszę o modlitwę by Bóg natchną jego umysł i serce by do mnie wrócił …..pomóż nam odnaleźć się na nowo i zbudować pełen miłości i zaufania związek byśmy byli razem. Boże dopomóż i pobłogosław tej relacji …Matko ukochana i Święci wstawcie się za nami..

 94. by Stenia on 1 stycznia 2018  07:19

  zapewniam o modlitwie dzis o 18 bede odmawiac Rozaniec ,prosze sie dolaczyc duchowo jesli to mozliwe.Dla Boga nie ma nic niemozliwego ,zaufaj bez reszty Maryi .Pros moca Sakramentu malzenstwa ktore zawarliscie i ktore wciaz trwa.Zostan z Bogiem

 95. by Lucia on 24 stycznia 2018  20:04

  PROSZĘ O MODLITWĘ ZA MNIE LUCIA CIERPIĄCĄ NA ZESPÓŁ MENIERE'A I ZABURZENIA OBSESYJNE. MODLITWY ZA MOJĄ PRACĘ, ZA GOSPODARKĘ I PONOWNE OTWARCIE RODZINNEJ RESTAURACJI I JEJ OŻYWIENIE GOSPODARCZE. DZIĘKI LUCIA

 96. by Grażyna on 22 lutego 2018  16:36

  Proszę o nawrócenie mojej córki i syna którzy po zamieszkaniu za granicą odeszli o Boga. Na dodatek są ze sobą skłóceni. Po ludzku jest to nie do rozwiązania.
  Św Charbelu ratuj moją rodzinę.
  Grażyna

 97. by Ola on 25 lutego 2018  21:51

  Proszę o modlitwę za mojego męża, którym targają rozliczne uzależnienia - od pornografii i komputera po albo pracocholizm, albo sen. Święty Charbelu, uzdrów jego chorą duszę, odnów w niej miłość, przede wszystkim do Boga, a potem również do nas, jego żony i jego małego synka. Błagam, uproś u Pana dla niego te łaski, które odmienią, nawrócą jego serce.

 98. by Edyta on 28 lutego 2018  08:22

  Proszę o modlitwę o dobre wyniki w chorobie nowotworowej. Panie Jezu uzdrow mnie przez wstawiennictwo św. Charbela

 99. by ojciec on 11 marca 2018  13:25

  Panie nie moja ale Twoja Wola niech się stanie....Proszę Cię za wstawiennictwem św Charbela ulecz mojego syna z uzależnienia...uzdrów jego chorą duszę,napełnij ją radością by uwierzył że nie żyje tylko dla siebie....O to wszystko prosi Cię zatroskany ojciec

 100. by kasiaJa on 29 kwietnia 2018  19:46

  Proszę o modlitwę o uwolnienie z nałogu nikotynizmu dla moich rodziców i brata oraz mojego ks. proboszcza a także o łaskę zupełnego uzdrowienia z choroby nowotworowej dla mojej mamy, o uzdrowienie dla mnie, bo bardzo się boję iść do lekarza (nie wiem nawet do jakiego) z moją poważną chorobą, modlę się, ufam i wierzę Bogu, że ma dla nas plan jedyny najlepszy. Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim!

 101. by Anonim on 30 lipca 2018  15:14

  Święty Ojcze Charbelu proszę o modlitwę za mojego syna by Pan Bóg dał mu siłę trwania w trzeżwości,by Pan Bóg błogosławił w życiu mojemu synowi i moim córkom,proszę o zdrowie dla nas,o spokój i radość w mojej rodzinie, by wiara w Pana Boga w nas nigdy nie zgasła.Dziękuję.

 102. by Hanna on 16 sierpnia 2018  16:50

  Proszę o modlitwę o siły duchowe dla mnie, o łaskę znoszenia kłamliwych pomówień przez dwóch Kapłanów oraz Boże błogosławieństwo dla tych Kapłanów.

 103. by Aldona on 19 sierpnia 2018  14:58

  Proszę o modlitwę o uzdrowienie Czesława ,który jest jest bardzo ciężko chory na raka .Leży w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Modlę się do św.Charbela i proszę o wsparcie modlitewne przed relikwiami świat Charbela.

 104. by sabina on 27 sierpnia 2018  11:41

  Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św.Charbela, aby P.Jezus uratował jej małżeństwo, które przez ustawienia zabrnęło w taki zaułek, że nawet przekreśliła swoje15 letnie małżeństwo,odeszła od wiary.Błagam Ojcze uproś łaski nawrócenia.Zaczynamy już z mężem 3 N.Pompejańską i ufamy że moja córka powróci na drogę wiary i swojego małżeństwa.

 105. by JK on 10 września 2018  09:08

  Ojcze, proszę o modlitwę do św.Charbela za mojego syna Konrada o pełne nawrócenie ,uwolnienie od nałogów i długów ,o podążanie drogą wyznaczona mu przez Pana.O naprawę relacji w rodzinie, pokój i radość, by wiara w Pana Boga w nas nigdy nie zgasła.O uzdrowienie duchowe i fizyczne dla Elżbiety L. Agaty J , Violetty M-J, Agnieszki W.Bóg zapłać za modlitwy.

 106. by Lucyna on 14 października 2018  18:12

  Bardzo proszę o Modlitwę przez wstawiennictwo Św. Charbela o prawdziwą wiarę i miłość w rodzinie Rafała o uwolnienie od zła, za Piotra i Agnieszkę o sakrament małżeństwa o szybki powrót do Polski i uzdrowienie na duszy i ciele zgodnie z Wolą Bożą , o Łaski i Błogosławieństwo dla Anety i jej rodziny. Niech Pan Bóg kochani Wam Błogosławi Bóg zapłać Amen

 107. by Hanna on 14 października 2018  22:10

  Proszę o modlitwę za Ks. Józefa, aby po przebytym udarze powrócił do pełni zdrowia, mógł chodzić i dalej posługiwać jako proboszcz i egzorcysta

 108. by Anonim on 21 listopada 2018  07:51

  Proszę o modlitwę za Piotra o wyleczenie z alkoholizmu i pomyślne zakończenie spraw urzędowych

 109. by Beata on 27 grudnia 2018  15:23

  Proszę o modlitwę o dobrego męża.

 110. by Alina on 30 grudnia 2018  15:11

  proszę o modlitwę o pokorę, miłosierdzie i wiarę dla mojego męża Bplesława o stałą pracę dla Marzeny i Roberta o poprawę finansową i oddanie długów

 111. by Henia on 31 grudnia 2018  03:53

  Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wiekow Amen. W tym nadchodzącym nowym roku 2019, najwięcej życzymy Pana Jezusa, opieki Matki Bożej na wyszystkich drogach, we wszystkich sprawach aby tyko Pan zechcial wesprzeć naszego drogiego Ks. Jaroslawa dobrym zdrowiem, ludzmi o szczerym sercu. Panie Jezu prosze pomóż te ofiary zeby starczylo na wszystko i dziekuje bo wiem ze Ty Panie Boże wszystko mozesz. CHWAŁA PANU!! Przy tej sposobności również podziękuje za tak wiele łask, wpływających każdego dnia.
  Panie Jezu dziękuję za założyciela domów modlitwy sw. Charbela ks. Jarosława Cieleckiego, za całą ekipę ludz i pracujacych na to wielkie dzieło, dziękuję za modlitwę za chorych, Ewa dziekuje operacja się udała, Zosia i Krysia dziekuje uzdrowiona z choroby raka, i wiele, wiele innych. Kochani Blogoslawionego roku życzy DM15 z Panem Bogiem.

 112. by Maria Skaradziska on 5 lutego 2019  03:24

  Przez wstawiennictwo Św Charbela proszę o Łaskę nawrócenia męża Waldemara i naszych dzieci .o pomoc dla Mari w sprawie Bogu wiadomej

 113. by mama on 26 lutego 2019  12:20

  proszę o modlitwę za Wikorię ,która twierdzi ze ma depresję ale odeszła od modlitwy i chodzenia do koscioła

 114. by Magdalena Heczko on 27 lutego 2019  01:04

  Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o uzdrowienie duszy i ciała po operacji, jeśli jest taka wola Boża.Jeśli Bóg ma dla mnie inne plany proszę o pomoc w przyjęciu Jego woli.

 115. by Piotr Kozub on 11 marca 2019  23:04

  Przez wstawiennictwo Św. Charbela proszę o uwolnienie i uzdrowienie mojego syna Karola. Niepokalana Maryjo Panno błagam Cię

 116. by HALINA on 22 marca 2019  13:11

  Jezu miłosierny przez wstawiennictwo św. Charbela proszę o zdrowie dla mnie oraz silną wiarę dla moich córek.

 117. by Agnieszka Wierzbicka on 3 kwietnia 2019  00:50

  Proszę o modlitwę w intencji Małgosi o łaskę uwolnienia Jej od licznych ataków szatana i o łaskę wszelkich błogosławieństw przyniesionych od Pana Boga przez Maryję.

 118. by Katarzyna on 3 kwietnia 2019  20:52

  Proszę św Charbela o wstawiennictwo za moich synów Kamila i Adriana o nawrócenie na dobrą drogę postępowania

 119. by Anonim on 10 kwietnia 2019  09:20

  bardz o prosze o modlitwe opotomstwo dla corki mama  bardzo prosze o modlitwe o potomstwo dla corki


  \bardzo prosze

 120. by Barbara on 11 kwietnia 2019  14:34

  Z całego serca, proszę o nawrócenie dla Andrzeja, Marty i Mateusza, o pokorę i świadomość rozróżniającà. Proszę o pracę która zapewni mi godziwe życie. Ogromnie proszę o uzdrowienie dla Ninki( jeżeli tylko taka jest wola Pana Boga) z całego serca, dziękuję, Barbara

 121. by Dawid on 17 kwietnia 2019  08:54

  Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica- Amen. Za wstawiennictwem św. Charbela proszę o łaskę uwolnienia mnie od licznych ataków szatana i łaskę uzdrowienia mnie z ciężkiej depresji. Wierzę, że Dobry Bóg udzieli mi łaski nawrócenia sie na drogę Prawdy. Jezusie Nazarenski proszę Ciebie za wstawiennictwem św. Charbela proszę o siłę zdrowia i pogodę Ducha, ktorych potrzebuje. Niech Bóg wysłucha mnie i próśb , które kieruje do Maryji. Panie Jezu Chryste zlituj sie nade mną chorym.

 122. by Dawid on 17 kwietnia 2019  09:15

  Prosze św. Charbela o wstawiennictwo u Boga w mojej intencji, o łaski zdrowia i uwolnienia mnie od licznych ataków szatana i uleczenia z ciezkiej depresji.

 123. by Dawid on 17 kwietnia 2019  09:19

  Proszę za wstawiennictwem św. Charbela o łaski zdrowia dla mnie i uwolnienie od atakow szatana. Za posrednictwem Najswietszej Maryji Panny blagam o uzdrowienie mnie z ciezkiej choroby nerwowej. Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus

 124. by Dawid on 17 kwietnia 2019  09:40

  Za wstawiennictwem sw.Charbela prosze o uzdrowienie mnie z ciezkiej nerwicy. Prosze Dobrego Boga o łaski mi potrzebne i uwolnienie od atakow szatana.

 125. by Barbara on 17 kwietnia 2019  23:47

  Dziękuję za miłość w mojej rodzinie. Proszę o pokorę dla Mateusza i Andrzeja. Przez Ukochanego Św Charbela przez Jego wstawiennictwo,proszę o wiarę dla Andrzeja, Mateusza i Marty. Proszę o pracę dla mnie, o rozeznanie i obranie właściwego kierunku. Jezu Miłosierny, niech ta męka się skończy, jeżeli taka jest wola Pana Boga. Postanawiam trwać, ufać i być blisko z Tobą Panie, kocham Cię, Basia

 126. by Hanna on 27 lipca 2019  18:59

  Proszę o modlitwę za mnie o uwolnienie z lęków, męczących, przygnębiających myśli, które spowodowane są fałszywymi, złośliwymi oszczerstwami proboszcza i wikariusza mojej parafii

 127. by Wierna on 29 lipca 2019  11:12

  Proszę, SW. Charbelu o łaskę nawrócenia mojego męża -Tadeusza i syna,- Piotra,
  o powrót do Kościoła i pojednanie z ich z Bogiem. Proszę o miłość małżeńska dla Anny i Piotra.
  Ratuj moje córki i syna od zguby.
  Daj mi Panie pokorę i miłość do najbliższych.
  Zatroskana mama i żona Czesława

 128. Pingback : Domy modlitby sv. Šarbela – Modlitba.sk

 129. by Bohuznama on 31 lipca 2019  20:51

  Pochvaleny bud Pan Jezis Kristus
  Z celeho srdca vas prosim o primluvne modlidby za mojho syna, prosim o rozviazanie vsetkych put zviazanoti zleho, zavislosti na internete, hazardne hry, okultizmus a vsetko zle.Sv.Charbel oroduj za neho u nasho Pana Jezisa Krista.Bohu vdaka

 130. by Aleksandra on 10 sierpnia 2019  13:11

  Proszę o modlitwę w intencji mojej podopiecznej w hospicjum, pani Marii, cierpiącej z powodu choroby nowotworowej.
  O łaskę Boża, spokój ducha, wytrwanie przy Bogu, siłę Ducha Świętego, pojednanie z rodziną, przyjęcie miłości Bożej.
  Dziękuję za możliwość złożenia intencji tą drogą.

 131. by Ewa on 19 sierpnia 2019  21:23

  Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego syna Michała.

 132. by Ewa on 20 sierpnia 2019  23:37

  Proszę za wstawiennictwem Św. Ojca Charbela o modlitwę w intencji mojego syna Jacka, o jego nawrócenie, porzucenie nałogów i odczytanie prawdziwego powołania. Jezu ufam Tobie!
  Ewa

 133. by Halina Maria on 22 sierpnia 2019  14:56

  Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Ojca Charbela o uzdrowienie psychiczne i duchowe dla Grzegorza, o zdrowie dla Marka, o łaskę uzdrowienia z choroby stawów i niedosłuchu dla Haliny, o nawrócenie siostry Danuty. Św. Ojcze Charbelu wstawiaj się za nami. Panie Ty wszystko mozesz , kochamy Cię Boze nade wszystko, bądź zawsze z nami.

 134. by Wacław on 24 sierpnia 2019  16:49

  Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Charbela o uzdrowienie po udarze dla mojej mamy Anny.
  Jezu ufam Tobie

 135. by Kamil on 24 sierpnia 2019  19:58

  Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św.Ojca Charbela o zdrowie dla mojej córki Leny żeby choroba Naczyniak Linfatyczny alergia odeszła a odporność przyszła. Żona była zdrowa i szczęśliwa, a ja żebym żył zgodnie z zasadami Pana Jezusa Chrystusa

 136. by Margaret on 1 września 2019  20:24

  Ojcze Charbelu prosze Cie o uzdrowienie mojej mamy Danuty by mogla zyc i cieszyc sie dobrym zdrowiem na chwale Boga. Amen.

 137. by Agus on 1 września 2019  21:09

  Błagam o uratowanie małżeństwa Agnieszki i Adriana. O ppwrit meza di mnie i naszych coreczek i zerwanie laczacych go wiezow z kochanka. Błagam o cud. Mija 16 miesiecy odkad nas porzucil a ja nie ustępuje w modlitwie. Prosze o nawrocenie mojego meza i tamtej kobiety aby wybral on rodzine ktora stworzyliśmy razem.

 138. by Anna on 3 września 2019  20:12

  Za wstawiennictwem św. Charbela proszę o naprawę relacji między mną fałszywie pomówioną a Kapłanem. Niech się wypełni wola Boża we mnie.

 139. by Anna on 5 września 2019  22:38

  Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Ojca Charbela o uzdrowienie psychiczne i duchowe dla Grzegorza i jego rodziny. Wybaczenie, pojednanie w małżeństwie, pomiędzy rodzicami i dziećmi.O szczęśliwe rozwiązanie dla Anny.Za wszystkich w Rodzinie, którzy odeszli od Boga o łaskę przemiany serca i nawrócenia. O stanięcie w prawdzie i i nie podążanie za kłamstwem ideologii lGTB. O dobre wybory dla studiujących, opiekę Aniołów, i życie zgodne z powołaniem.

 140. by Grażyna on 6 września 2019  11:24

  Za wstawiennictwem św.Szarbela proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej z przerzutami, abym mogła wrócić do codziennych obowiązków i szerzyć kult św.Szarbela.Ludzie potrzebują dziś modlitwy i odnowy w duchu świętym.Pragnę z całego serca prowadzić dom modlitwy św.Szarbela jeśli taka jest wola Boga.

 141. by Ewelina on 8 września 2019  20:03

  Niech bedzie Pochwalony Jezus Chrystus! Swiety Charbelu Prosze o łaske uzdrowienia mojego mlodego malzenstwa oraz wyprostowanie zlych relacji z rodzina. Prosze o uzdrowienie mojej zbłąkanej duszy,zrozpaczonej I pelnej zlosci I nienawisci do matki. Prosze o zdrowie dla mojej coreczki Paulinki. BOG ZAPLAC!!

 142. by Anonim on 29 października 2019  10:16

  Prosím o príhovor svätého Šarbela za môj chorí mechúr mám veľké obmedzenia.
  Pán Boh zaplať.

 143. by Beata on 7 listopada 2019  14:40

  Bardzo proszę o modlitwe w intencji zdrowia dla mojej mamy Haliny o zdrowe nogi, i o zdrowie dla męża o zdrowie i dla mnie i corki, a także o wsparcie modlitewne w biznesie i sprawach finansowych ( spłata kredytu).
  Wielkie Bóg zaplac
  Święty Charbelu wstawiaj się w moich intencjach.

 144. by Anna on 29 listopada 2019  14:11

  Błagam o modlitwę w intencji uzdrowienia chorej na raka Diany - samotnej matki trojga wspaniałych dzieci.

 145. by Luka on 3 grudnia 2019  19:55

  Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Charbela w intencji mojego syna Michała, proszę o jego uzdrowienie i uwolnienie z uzależnienia od środków psychotropowych. Św. Charbelu błagam o cud uzdrowienia Michała.

 146. by Fiore on 4 grudnia 2019  00:16

  Proszę o uzdrowienie mojej mamy z raka piersi. Bóg zapłać.

 147. by Any on 6 grudnia 2019  23:59

  Prosze o uzdrowienie oczy i stawu biodrowego mojego ojca. Proszę również o moją matkę - łaskę, której potrzebuje. Proszę o łaskę dobrej spowiedzi dla wszystkich członków mojej rodziny, laske uzdrowienia dla mnie - ciala i duszy. Święty Charbelu wstawiaj się w moich intencjach.

 148. by Piotr on 25 stycznia 2020  17:55

  Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z wylewu krwi do mózgu.

 149. by Magdalena M on 27 stycznia 2020  09:45

  Proszę o cud uzdrowienia Magdaleny.

 150. by Anna on 9 lutego 2020  11:49

  Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia i usprawnienia moich rąk.

 151. by Barbara on 12 lutego 2020  16:04

  Proszę o dar zarliwej modlitwy nieustanną nowenną pompejanką

 152. by Marta on 22 marca 2020  14:41

  Proszę o modlitwę o cud życia i uzdrowienia mojego Męża Michała. Bóg zapłać!

 153. by Grazyna on 19 kwietnia 2020  23:02

  Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia moich kolan.Św. Charbelu wysluchaj mej prośby.

 154. by Janka on 1 maja 2020  11:05

  Prosím vás o motlidbu za dar nového života. Aj keď všetko naznačuje, že ja matkou nebudem, stalé verím, že Bohu nie je nič nemožné. Často strácam silu k modlitbe a aj nádej ma opúšťa, ale prosím. Veď Pán povedal, proste a dostanete. Sv. Charbel vypočuj moju prosbu a uzdrav ma, aby som sa aj ja mohla tešiť z narodenia dieťatka. Ďakujem.

 155. by Aga on 3 lipca 2020  23:03

  Proszę wszystkich o modlitwę o uzdrowienie niesamowitej 4letniej Helenki z choroby nowotworowej, która leczy się od roku. Pokonała ogromna ilość przerzutow, kiedy nie dawno jej 5 % na przeżycie. Mimo pokonania tego ciężkiego stanu, nowotwór wraca juz po raz 2 .
  Za wstawienictwem Św. Charbel nasza córka jest zdrowa mimo trudnej walki, teraz prosimy o modlitwe o życie dla Heli.

 156. by Patrycja on 6 lipca 2020  13:01

  O uzdrowienie z dużej wady wzroku i wysokiego ciśnienia w oczach. O pokój serca i godną pracę.

Leave a reply

Your email address will not be published.