Author archives: dlis

  • Czesław urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim. Miał być krewnym św. Jacka. Wydaje się raczej mało prawdopodobne - co przekazują legendy - że studiował w Pradze, Paryżu i Bolonii i że miał studia uwieńczyć podwójnym doktoratem z teologii i prawa kanonicznego. Wiemy tylko, że należał obok św... [read more]
  • W czerwcu 2016 w parafii Medziugorje przyjęło Komunię Świętą 189 750 osób, Msze św. koncelebrowało 4080 kapłanów (średnio 136 dziennie). Każdego roku wielka ilość pielgrzymów przybywa do Medziugorja na obchody rocznicy objawień Maryi Królowej Pokoju. W tym roku szczególnie uroczyście obchodzono 35 r... [read more]
  • Makryna (zwana Młodszą, dla odróżnienia od jej babki ze strony ojca, Makryny Starszej, która zginęła podczas prześladowań za Galeriusza) była córką św. Bazylego Starszego, retora, oraz jego żony Emmalion (Emmalii), która także uchodziła za świętą. Małżeństwo to wydało na świat pięć córek i pięciu sy... [read more]
  • Szymon urodził się około 1438-1440 r. w Lipnicy. Znane są nam imiona jego rodziców: Grzegorz i Anna. Nie znamy natomiast ich nazwisk. Ojciec był piekarzem. Fakt wysłania Szymona na studia uniwersyteckie wskazywałby na pewną zamożność rodziców, gdyż to suponuje także ukończenie szkół niższych. Jednak... [read more]
  • Wczoraj ks. Jarosław odprawił Mszę św. w parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Lalikach. Ks. proboszcz mówił, że na wcześniejszych Mszach było mniej ludzi niż w inne niedziele. Był mile zaskoczony, że tylko w swoim rejonie ogłosił tak wiele osób jednak przyszło również z innych parafii na Mszę św z... [read more]