Papieska Msza św. w czwartek: zginać kolana przed niezmiernością Boga

Papieska Msza w czwartek: zginać kolana przed niezmiernością Boga

◊ Nie da się być chrześcijaninem bez łaski Ducha Świętego, która daje zdolność miłowania. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował pierwsze czytanie liturgiczne, gdzie apostoł Paweł zapewnia Efezjan o swej modlitwie za nich dla „wzmocnienia siły wewnętrznego człowieka”. Ojciec Święty podkreślił szczególnie słowa o „zginaniu kolan przed Ojcem”, co jest znakiem adoracji w świadomości niezmierzonej mocy i miłości Boga:

„Prosi on Ojca, by przybył Duch i nas umocnił, by dał nam siłę. Nie da się iść naprzód bez mocy Ducha, bo nasze siły są niewystarczające. Nie da się być chrześcijanami bez łaski Ducha. To właśnie Duch przemienia w nas serce, pozwala postępować w cnocie, wypełniać przykazania” – powiedział Franciszek.

Kolejną rzeczą, o którą prosi św. Paweł, jest obecność Chrystusa ugruntowująca w nas miłość, która „przewyższa wszelką wiedzę” – zauważył Papież. Jednak zrozumieć jej niezmierność można jedynie poprzez ów akt oddania czci.

„To jest mistyczne doświadczenie Pawła, które uczy nas modlitwy uwielbienia i adoracji – mówił dalej Ojciec Święty. – Wobec naszej małości, naszych egoistycznych interesów Paweł wybucha tym uwielbieniem i prosi Ojca, by zesłał nam Ducha, który da nam siłę postępowania naprzód; by dał nam pojąć miłość Chrystusa i by On umocnił nas w miłości. I mówi do Ojca: «Chwała Tobie, który możesz uczynić więcej, niż ośmielamy się pomyśleć». To naprawdę piękna modlitwa…”

Na zakończenie homilii Franciszek zachęcił, by iść za przykładem św. Pawła:

„Dzięki temu wewnętrznemu życiu można pojąć, czemu Paweł porzucił wszystko i uznał to za śmieci, by pozyskać Chrystusa i dać się Mu zdobyć. Dobrze nam zrobi pomyśleć o tym, ale i uwielbić Boga także z naszej strony. Dobrze jest oddać cześć Bogu, wejść w ten świat szerokości, wielkości, hojności i miłości. To dobrze nam zrobi, bo w ten sposób możemy postępować w tym wielkim przykazaniu, jedynym przykazaniu, które jest podstawą wszystkich innych, przykazaniu miłości Boga i bliźniego”.

tc/ rv

Leave a reply

Your email address will not be published.