Papież: mówcie jasno i słuchajcie z pokorą, nie zważajcie na osoby

Papież na otwarcie obrad: mówcie jasno i słuchajcie z pokorą, nie zważajcie na osoby

◊ Mówcie jasno i słuchajcie z pokorą – prosił Papież na otwarcie pierwszej sesji obecnego Synodu Biskupów. Rozpoczęła się ona o godz. 9 wspólnym odmówieniem brewiarza. Następnie głos zabrał kard. André Vingt-Trois z Paryża, który jest jednym z przewodniczących delegowanych zgromadzenia synodalnego. Wspomniał o wielkim zainteresowaniu, z jakim spotkał się watykański kwestionariusz przed Synodem. Zastrzegł, że na zamieszczone w nim pytania nie ma prostej odpowiedzi, bo współczesne uwarunkowania są dla człowieka bardziej przeszkodą niż pomocą. Przypomniał, że Kościół obszernie się już wypowiedział na temat rodziny, zwłaszcza dzięki św. Janowi Pawłowi II. Wypowiada się również za pośrednictwem milionów trwałych i szczęśliwych rodzin, a także przez serdeczną obecność u boku rodzin rozbitych.

Uczestników Synodu pozdrowił również Papież. Podkreślił, że bardzo mu zależy, by obrady odbywały się w duchu synodalności. Ujawnił, że sam respektował tę zasadę już przy nominacji przewodniczących delegowanych Synodu. Są oni mianowani przez Papieża, Franciszek jednak zdał się na opinię Rady Posynodalnej, którą wybrało poprzednie zgromadzenie Synodu Biskupów.

„Przynosicie głos Kościołów partykularnych, zgromadzonych na szczeblu lokalnym przez konferencje episkopatów” – powiedział Papież. Zastrzegł przy tym, że o ile Kościół powszechny i Kościoły partykularne są z ustanowienia Bożego, o tyle krajowe Kościoły lokalne zostały ustanowione przez ludzi. Franciszek przypomniał ojcom synodalnym o ich wielkiej odpowiedzialności: przynoście realia i problemy Kościołów, aby im pomóc chodzić drogą Ewangelii rodziny – powiedział Ojciec Święty.

„Podstawowym warunkiem jest mówić w sposób otwarty – powiedział Papież. – Niech nikt nie myśli: «Nie, tego nie wolno powiedzieć, bo co pomyślą sobie o mnie». Trzeba powiedzieć wszystko, co się czuje, z parezją – otwarcie. Po ostatnim konsystorzu (w lutym 2014 r.), na którym była mowa o rodzinie, napisał do mnie jeden z kardynałów: «szkoda, że niektórzy kardynałowie nie odważyli się powiedzieć pewnych rzeczy ze względu na Papieża, bo chyba myśleli, że jest on innego zdania». Tak być nie może, to nie jest synodalność, bo trzeba powiedzieć wszystko, co – jak czujemy w Panu – powinniśmy powiedzieć. Bez zważania na osoby, bez obaw. Zarazem jednak trzeba słuchać z pokorą i przyjmować z otwartym sercem to, co mówią bracia. W tych dwóch postawach urzeczywistnia się synodalność”.

Franciszek zapewnił ojców synodalnych, że mogą obradować w pełnym spokoju. Synod odbywa się bowiem zawsze cum Petro et sub Petro – z Piotrem i pod Piotrem. Obecność Papieża jest rękojmią dla wszystkich i ochroną wiary – powiedział Ojciec Święty na rozpoczęcie pierwszej sesji Synodu.

kb/ rv

Leave a reply

Your email address will not be published.